• Hızlı Arama
  Hızlı Ürün Arama
 • Sponsor Ürünler
 • Marka Arama
  Hızlı Marka Arama
 • Haber Listesi
  Haber listemize kaydolarak tüm yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.
  Adınız
  :
  Emailiniz
  :

MURAT YAYINLARI Sosyal Hizmetler 1.Sınıf 2.Yarıyıl Konu Anlatımlı Soru Kitabı

MURAT YAYINLARI Sosyal Hizmetler 1.Sınıf 2.Yarıyıl Konu Anlatımlı Soru Kitabı

Murat Yayınları
45,00 TL
İndirimli 45,00 TL
Kategori: MURAT YAYINLARI AÖF KREDİLİ KONU ANLATIMLI SORU KİTAPLARI 1.SINIF 2.YARIYIL
Stok Kodu: GQWFS378
: 41,67 TL + KDV
Adet:
5,51 TL den başlayan taksitlerle!!
MURAT YAYINLARI 1.SINIF 2.DÖNEM KONU ANLATIMLI SORU BANKASI

Değerli arkadaşlar

Murat yayınları bahar dönemi sosyal hizmetler birinci sınıf ikinci yarıyıl kitabımızın sosyal sorunlar dersi birinci ünitesinde sanayi devrimi ve sosyal sorunlar işlenmektedir dünya tarihinde ilk defa insanların üretici güçlerin yarattığı zincirleri kırması ve sınırsız sayılabilecek düzeyde mal ve hizmet artışı sağlanması anlamına gelen sanayi devrimi kuşkusuz tarihsel ilerlemeye işaret etmektedir sanayileşme süreci fırsat eşitliği toplumsal hareketlilik eğitime ve yeteneğe bağlı toplumsal tabakalaşma sistemi gibi son derece önemli ilerlemeler sağlayan bir süreçtir.


 

ikinci ünitede aile kurumu ve aile içi şiddet konusu işlenmiştir toplumun belirli bir kültür ve çeşitli toplumsal kurumları paylaşan insan ilişkilerinden meydana gelmiştir toplum denildiği zaman tek bir toplum tipolojisinden söz edemeyiz toplumsal yapı ve özelliklerine göre cemaat ve karmaşık olarak iki şekilde ele alınır

 

üçüncü ünitede yoksulluk konusu işlenmektedir yoksulluk yirmi birinci yüzyılın ekonomik siyasal ve toplumsal krizleri ile beraber giderek yaygınlık kazanmaktadır yoksulluk üzerine çalışan sosyal bilimciler nesnel ve öznel kıstaslara dayanan farklı yoksulluk tanımları ve ölçüm yöntemleri önermektedir

 

dördüncü ünitede işlenen konu işsizliktir bir yönüyle üretim faktörlerinden biri olan emeğin tam olarak kullanılmaması anlamına gelen işsizlik gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sosyal sorunlarının başında gelmekte ekonomide üretim kayıplarına ve buna bağlı olarak da insanların gelir kayıplarına neden olmakta bireyin kendisine yakın çevresine ve topluma birçok maliyetler yüklemektedir

 

beşinci ünitede işlenen konu özürlülüktür günlük dilde sıkça kullanılan sakat kavramını sözlük anlamı bir şey yapma yetisinden mahrum olma anlamına gelmektedir yeti yitimi bedenin fonksiyon ve yapısal düzenin bozulması sonucunda ortaya çıkan kısıtlılıklardır

 

altıncı ünitede suçluluk konusu işlenmektedir ceza hukukunda suç devletin ceza tehdidiyle yasaklamış olduğu faaliyetlerdir toplumsal bir zarar olarak suç kanuna ve topluma karşı yapılmış topluma zarar veren ihmal kusur ve çeşitli cürümlerdir evrensel normlara göre ise suç kültürlerarası farklılaşmayan bir olgudur

 

yedinci ünitede ele alınan konu çocuk sorunlarıdır çocukların fiziki ve ruhi gelişmeleri henüz hayata tek başına atılabilecek seviyeye gelmediğinden onların yeterli derecede etkin ve tektin olma süreçlerini tamamlayana kadar eş değilse çocukluktan çıkana ve yetişkin olana kadar özel ilgi ve korumaya ihtiyaçları olduğu kabul edilmelidir

 

sekizinci ünitede ele alınan konu yaşlılıktır yaşlılık biyolojik psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir yaşlanma bir hastalık yada bir zayıflık olarak görülmemelidir yaşlılık dönemi bireylerin fiziksel biyolojik ve psikolojik olduğu kadar ekonomik olarak da problemler yaşadığı bir dönemdir

 

MURAT YAYINLARI

 

 

iNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERi


ÜNiTE- 1

iNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERi
KAVRAMLARI VE TARiHSEL GELiŞiMi
insan hakları;
Pozitif hukuk tarafından tanınmış olsun olmasın, belli bir tarihsel aşamada insanların sahip olmaları gerekli sayılan bütün hak ve özgürlükleri ifade eder.
Bütün insanların sırf insan olmalarından dolayı sahip olduğu haklardır.
Bütün insanları kapsaması bakımından evrensellik göstermesinin yanı sıra, diğer bütün haklardan ve doğrudan insan haklarını konu almayan hukuk kurallarından üstün ve öncelikli olmak şeklinde de bir özellik taşır.
insan haklarına dayanan taleplerin muhatabı devlettir ve insan haklarının ihlalcisi de ancak devlet olabilir.
Kamu gücü kullanmayan bireylerin, birbirlerine yönelik maddi ve manevi bütünlüklerini zedeleyici eylemleri, insan hakları ve insan hakları ihlali kavramlarıyla anılamaz.
 

iNSAN HAKLARI iLE iLiŞKiLi TEMEL KAVRAMLAR
Özgürlük, " herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti" ve" her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur."
Hak, hukuk tarafından korunan (güvence altına alınan) menfaattir.

Temel eşitlik: Bütün insanların hayatlarının eşit ahlaki değere sahip olması anlamında herkesin eşit olduğu fikrine denk düşer.

Formel (Biçimsel) eşitlik: Toplumdaki bütün bireylerin haklar bakımından aynı statüye sahip olması.

Hukuki eşitlik: Herkesin kanun önünde eşit olması.

Siyasi eşitlik: Tek başına hukuksal eşitlik uygulamasının yetersizliğinin ve etkisizliğinin ortaya çıkmasının bir sonucudur. Herkesin oyunun eşit olmasıdır. Temel olarak tek kişi , tek oy ilkesine dayanan genel oy hakkını getiren siyasal eşitlik , hukuksal eşitliğin tamamlayıcısı konumundadır. Ortaya çıkmaya başlaması 19. Yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir.

Maddi eşitlik (Sosyal ve Ekonomik Eşitlik): Kapitalizmin, vahşi kapitalizm olarak anılacak kadar ağır insani koşullar altında işlediği 19. Yüzyılda dillendirilmeye başlanan bu eşitlik türü, insanların maddi imkan ve araçlara sahip olmak bakımından eşitliğidir.

Fırsat eşitliği:Bireylerin aynı noktadan, eşit koşullar ve şansla, işe başlaması
Bireylerin kaderlerini (tercihlerini) takip ederken, çaba ve girişimlerinin keyfi olarak engellenmemesi, kişilerin negatif bir ayrımcılığa maruz kalmaması

Kamu Özgürlükleri: insan haklarının devlet tarafından tanınmış ve pozitif hukuka girmiş olan bölümünü ve dolayısıyla, insan haklarının gerçekleşmiş kısmını anlatır.
Devlete sadece bir kaçınma ödevi yükleyen konularda (düşünce özgürlükleri, örgütlenme özgürlükleri vb.) kamu özgürlükleri terimi kullanılabilir.
Devlete somut bir takım gerçekleştirme ödevleri yükleyen alanlarda (iş olanakları sağlama sağlık hizmetleri götürme, sosyal güvenlik sistemi kurma vb.) ortaya çıkan haklar, bu terimin kapsamına girmez.

Temel Haklar:Kamu özgürlükleri gibi devlet tarafından tanınmış · dolayısıyla pozitif hukuka girmiş insan haklarıdır. Temel haklar yasalar tarafından değil bizzat anayasa ile düzenleme altına alınmıştır.

Kişi Hak ve Özgürlükleri:Kamu özgürlükleri ve temel. haklar terimlerine göre daha sınırlı bir kapsama sahiptir.
Yaşam hakkı, kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi birinci kuşak insan haklarını oluşturan klasik haklardır.

Medeni Haklar: Klasik insan haklarını kapsayan bir mahiyete sahiptir.
 
 
İÇERDİĞİ DERSLER

1- İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ
 
2- İŞ ETİĞİ
 
3- SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI
 
4- SOSYAL SORUNLAR
 
5- TEMEL BAKIM HİZMETLERİ
 
6- TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
 
7- TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II
 

 
 
 

 
 

 

DMCA.com Protection StatusBu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir.Tüm hukuki hakları saklıdır.
Ürünü Paylaş
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş Google Favorilere Ekle Yahoo! Favorilere Ekle Pinterest'de Paylaş
Bu ürün 5.0 puan almış, 9
kişi tarafından değerlendirilmiştir.
Kapat
IdeaSoft® | IdeaSoft Akıllı E-ticaret Yazılımları ile hazırlanmıştır.